Vodovod i kanalizacija

Radi higijenskih i životnih potreba sustav vodovoda i kanalizacije smatra se jednim od bitnijih elemenata objekta. Međutim takvi sustavi zahtjevaju određeno održavanje , ali i obnovu. Nakon dugogodišnjeg korištenja tih instalacija dolazi do potrebe za izmjenom istih radi dotrajalosti, ali i zbog dolaska novih tehnologija koje dodatno unaprjeđuju korištenje . U svom radu koristimo samo provjerenu tehnologiju i materijale koji jamče dugotrajnost i kvalitetu.

 

 

vodovodne-intsalacija-adapt

Centralno grijanje

Potreba za grijanjem je jedna od osnovnih čovjekovih potreba. Kroz povijest su se koristili mnogi načini grijanja, a danas se za grijanje najčešće kroiste: plin, električna energija, solarna energija, loživo ulje, kruta goriva. Centralno grijanje kao najčešći i trenutno najisplativiji sustav grijanja, možemo podijeliti u skupine prema izvedbi ogrijevnih tijela: radijatorski, izravni, konvektorski, ventilokonvektorski i površinski. Izvodimo postavu novih sustava centralnog grijanja , ali i obnovu , održavanje već postojećih.

 

 

centralno-grijanje-adaptacija

Klimatizacija i ventilacija

Od svog nastanka čovjek je težio da svoje životno okruženje prilagodi sebi. Potrebe za temperaturnim amplitudama   i prisustvom zraka u potrebnoj koncentraciji dovodi do razvoja sustava klimatizacije i ventilacije. Klimatizacija je odvođenje topline kada je temperatura prostora veća od željene, a ventilacija osigurava željenu kvalitetu zraka u nekom prostoru. Ovisno o potrebama objekta izvodimo navedene sustave te ih održavamo kako bi kvalitetno izrvšavali svoju zadaću.

 

 

klimatizacija-i-ventilacija

Električne instalacije

U današnje vrijeme funkcioniranje objekta nezamislivo je bez električne energije , za funkcioniranje uređaja i trošila ključna je ispravna električna instalacija. Godine kroištenja dovode do dotrajalosti te potrebe za obnovom električnih instalacija. Postoji još jedan bitan element zbog kojeg je važno da instalacije budu ispravne , a to je čovjekova sigurnost. Podjelu instalacija koje izvodimo možemo podijeliti u četri skupine: elektroenergetske, telekomunikacijske, signalne i gromobranske instalacije.

 

 

elektro-instalacije-adaptacija stana